هسته ها و دفاتر خدمات نوسازی ، حلقه گمشده بهسازی و نوسازی محلات فرسوده شهری می باشند

هسته ها و دفاتر خدمات نوسازی ، حلقه گمشده بهسازی و نوسازی محلات فرسوده شهری می باشند

تwww.BanaNews.irحقق مشارکت عملی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده ، سازندگان ، سرمایه گذاران و متخصصین امر بهسازی و نوسازی حلقه کامل کننده چرخه بهسازی و نوسازی محسوب می گردد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)آقای محمد آئینی عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان مطلب فوق  اظهارداشت : بدلیل سطح وسیع بافت های فرسوده شهری و محلات متعدد فرسوده ، و نیازهای مالی گسترده اجرای طرح های بهسازی و نوسازی محلات شهری و از سوی دیگر تعلق بخش های عظیمی از اراضی شهری ، املاک و سرمایه های شهری به بخش های خصوصی و مردم ضرورت و لزوم توجه به مشارکت مردم و نهادهای محلی را نشان می دهد .

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران خاطر نشان کرد ، برای تحقق مشارکت گسترده مردم ایجاد سازمانی تسهیل گر و نهضت آفرین در سطح محلات فرسوده ، که از یک سو با اطلاع رسانی مناسب ، انگیزه لازم را در مالکان و ساکنان بافت های فرسوده برای نوسازی ، مقاوم سازی و بهسازی فضاهای زندگی خود ایجاد نماید و از سوی دیگر زمینه بهره برداری حرفه ای از تسهیلات ، حمایت ها ، تخفیفات و معافیت های دولت و شهرداری ها را برای مالکین و ساکنین فراهم نماید ، ضروری به نظر می رسد

ایشان افزود :این سازمان تسهیل گر و نهضت آفرین در سطح محلات فرسوده نیز می تواند با پیگیری مداوم مشارکت عملی همسایگان باهم و با سرمایه گذاران جزء و کلان خارج از بافت را به صورت نظم یافته و توزیع عادلانه منافع حاصله بین کلیه صاحبان حقوق تحقق دهد و آنان را در حل مسائل نسبتأ پیچیده املاکی و حقوقی بافت های فرسوده و اسکان موقت مؤثر یاری دهد .

 

 

    نظرات