متوسط نرخ معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید

متوسط نرخ معاملات مسکن به ۴.۵ میلیون تومان رسید

متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۴.۵۳ میلیون تومان بوده که ۵.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۶  نشانگر آن است که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۶ هزار و ۳۷۴ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم معاملات مسکن بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۷.۶ درصدی، بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل، به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۱ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم ۱۱.۴ و ۹.۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر است که به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال ۹۶ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۵.۳ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان ۳.۷ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۷ با ۱۱.۲ درصد و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ با ۴.۷ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با دو میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۹۶ در دو ماهه نخست سال ۹۶ تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲۱.۸ هزار واحد مسکونی بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۸ درصد افزایش را نشان می دهد. توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکایت از آن دارد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۳۵ تا ۴۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۱.۲ و ۱۱.۱ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۱.۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران( ۴۵.۳ میلیون ریال) معامله شده اند. توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع هر کدام با سهم یکسان ۱۳.۶ درصد، در رتبه بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی در اردیبهشت ماه سال ۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۵ درصدی بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص ۱۱.۹ و ۱۱.۷ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود ۴۸.۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است. تحولات اجاره بها در اردیبهشت ماه سال ۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می‌گردند و نیز تاثیرپذیری از شاخص اجاره بهای مسکن از سیاستهای کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن(اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(بر اساس سال پایه ۱۳۹۰=۱۰۰) معادل ۲۸.۴ درصد است. جمع بندی در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به ۱۶.۴ هزار فقره و ۴۵.۳ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۵.۷ درصد افزایش نشان می دهد. رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخص های عملکرد این بازار در سال جاری است. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱.۵ و ۹.۷ درصد رشد نشان می دهد.
  مهر

نظرات