اهمیت توجه به هویت شهری در بلندمرتبه‌سازی

اهمیت توجه به هویت شهری در بلندمرتبه‌سازی

مدیر معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان عنوان کرد: در بلندمرتبه‌سازی، حفظ فرهنگ، حفظ ارزش‌های محیطی، ارزش‌های دینی و مذهبی و توجه به هویت شهری بسیار مهم است. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، محمدحسین مرادی عنوان کرد: در بازنگری طرح جامع همدان موضوع بلندمرتبه‌سازی در دستور کار مشاور قرار دارد و باید نسبت به جانمایی محل‌های مناسب در سطح شهر اقدام نماید. وی ادامه داد: بلندمرتبه‌سازی باید در نقاط مشخصی که به منظر شهری آسیب نمی‌زند، ایجاد شود. وی یادآور شد: همچنین این ساختمان‌ها باید در مناطقی از شهر که از نظر توپوگرافی در ارتفاعی پایین‌تر از سایر قسمت‌های شهر قرار گرفته ایجاد شود زیرا منظر شهر را به هم نمی‌زند و حتی باعث ارتقاء جایگاه آن منطقه هم می‌شود. مرادی در رابطه با اقدام شهرداری در بلندمرتبه‌سازی گفت: شهرداری برای تأمین هزینه‌های خود به هیچ وجه مجاز به تغییر در طرح جامع و تفصیلی نیست و کاربری‌های عمومی و خدماتی و حتی سایر کاربری‌های خصوصی مورد نیاز شهروندان باید با رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی تأمین و رعایت گردد. وی با بیان این مطلب که متأسفانه برج‌های احداث شده در برخی نقاط شهر باید با شرایط بهتری جانمایی و احداث شود، گفت: در سنوات گذشته این موضوع رعایت نشده و باید در آینده جوانب موضوع رعایت گردد.

نظرات