توزیع دور سوم قبوض برق در هفته آینده

توزیع دور سوم قبوض برق در هفته آینده

www.BanaNews.irحدود ۴ ماه از آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور می‌گذرد و هفته آینده قرار است دور سوم قبوض برق بعد از اجرای این قانون به دست مردم برسد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در دوره اول، طراحی قبض‌ها به گونه‌ای بود که دو بخش در قبض در نظر گرفته شده بود که بخش اول آن مربوط به بهای برق‌ قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بخش دوم مربوط به بهای برق‌ بعد از اجرای قانون بود.

در قبوض دوره دوم نیز این اتفاق رخ داد. به دلیل اینکه ممکن بود بخشی از قرائت‌ها در دوره زمانی ۴ ماهه صورت گرفته باشد و برخی از مشترکان از روند توزیع قبوض اطلاعی نداشته باشند، باز هم قبوض به شکل دو بخشی به دست مردم رسید.

اما اکنون که دوره سوم صدور قبوض برق بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شمار می‌رود، اصلاحات به صورت کامل انجام شده و مردم در قبوض برق، تنها یکسری اعداد و ارقام مشاهده می‌کنند.

در این رابطه «عبدالکریم رئیس‌کرمی»، مدیرعامل شرکت پویش برق که چاپ قبوض برق را به عهده دارد، در گفت‌وگو با مهر گفت: «۶ دوره در سال قبض به درب منازل مشترکان می‌رود. بر این اساس، آخرین دوره قبض در سال ۸۹ که مربوط به ۲۸ بهمن ماه سال گذشته به مدت ۴۵ روز است، از هفته آینده به دست مشترکان می رسد.»

وی افزود: «قرائت کنتورهای برق برای صدور این قبوض آغاز شده است و در هفته آینده، به تدریج قبوض برق به درب منازل مردم می‌رسد.»

 

 

    نظرات