وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در بین ۵۹ میلیون شهرنشین

وزیر راه و شهرسازی ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل‌گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال دو مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسوده و حاشیه‌ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می‌کنند، در این مفهوم ایران تاریخی نمی‌تواند خودش را بازآفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه‌ای بدون هویت در کنار خود می‌شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبیست و سومین جلسه از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری با سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف و متفکر ایرانی و حضور عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی، مظفر صرافی، اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل، حامد مظاهریان و محمدسعید ایزدی معاونان وزیر راه و شهرسازی و سایر معماران و کارشناسان علاقمند با موضوع ایران تاریخی - فرهنگی، ایران سیاسی در خانه گفتمان شهر و معماری برگزار شد. وزیر راه و شهرسازی طی سخنرانی در این نشست با اشاره به طرح سه سوال و چیستی بنیادی از سوی دکتر داوری اردکانی در خصوص ایران، توسعه و تجدد بیان کرد: مطرح کردن این موضوعات سه سوال بزرگ را روبه روی ما گذاشته و هرکسی را در هر جایگاهی که باشد به تفکر وا می‌دارد که راجع به آن پاسخی داشته باشد، مسئله‌ای که قطعا پرداختن به آن کاری بسیار دشوار به شمار می‌رود. آخوندی در ادامه با تأکید بر واقعیت سخت و مهارنشدنی چیستی تجدد بیان کرد: خاصیت و بنیاد تجدد انقطاع بوده و همواره به دنبال قطع تاریخی است در حالی که موجودیت انسان‌ها تاریخی بوده و در ارتباط با گذشته است. وزیر راه وشهرسازی با بیان این مطلب که قطعا تمام گرفتاری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران از همین قطع تداوم تاریخی در کشور نشأت گرفته است گفت: به عقیده من انسان نمی‌تواند بدون تاریخ، زمان و مکان زندگی کند چراکه انسان بدون این شاخص‌ها استواری نداشته و می‌تواند هرلحظه به سمتی گرایش پیدا کند. عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه اضافه کرد: مشکلی که درخصوص چیستی توسعه وجود دارد این است که اساس آن بر انقطاع تداوم تاریخی بنا شده است، این مسئله تعارضی بوده که در زمان کنونی با آن روبه رو هستیم، بدون شک عمده ناآرامی‌ها و انقلاب‌های امروز جهان در پیرامون ما در رویارویی با انقطاع و جان‌سختی این مسئله بوده که به شدت جهان را آشفته کرده است. آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه ۱۱۰ سال از مشروطیت ایران گذشته و هزاران اتفاق در حوزه‌های مختلف اعم از صنعتی، علمی، اقتصادی و ... رخ داده ولی اکنون شاهد آن هستیم که در حال حاضر با وجود ۵۹ میلیون نفر جمعیت شهری، ۱۹ میلیون نفر در وضعیت بدی زندگی می‌کنند. وی در ادامه ویران شدن بافت‌های فرسوده و شکل گیری مناطق حاشیه‌ای را نتیجه جدال ۲ مفهوم تجدد و ایران تاریخی دانست و افزود: در حقیقت بافت فرسوده وحاشیه‌ای ۲ روی یک سکه بوده و یک حقیقت را بیان می‌کنند، در این مفهوم ایران تاریخی نمی‌تواند خودش را بازآفرینی کند و در نتیجه شاهد ایجاد یک بافت حاشیه‌ای بدون هویت در کنار خود می‌شود. به گفته وزیر راه و شهرسازی از سویی دیگر گریزی در برابر تجدد و توسعه وجود نداشته و آسان‌ترین اقدام در برابر آن نوشتن برنامه است، اقدامی که قطعا برای فرار از پاسخ به این مشکل صورت گرفته و تا کنون نیز بارها در کشور انجام شده است و ما می‌بینیم که نتیجه آن چیزی جز آشفنگی‌های امروز نیست.
  ایسنا

نظرات