افت و خیز ساخت‌وساز در شهر مشهد

افت و خیز ساخت‌وساز در شهر مشهد

مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد با اشاره به آمارهای ساخت و ساز در شهر مشهد در سال ۹۶ از افزایش تعداد صدور پروانه های ساخت و ساز در مشهد خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسین عبدالله‌زاده با اشاره به یک برایند کلی از وضعیت مسکن در مشهد در ۴ سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۲، تعداد پروانه‌های ساخت صادر شده ۳۱ درصد کاهش داشته‌ است. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد بیان کرد: این میزان در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ نیز حاکی از کاهش ۲۶ درصدی تعداد صدور پروانه های ساخت بوده که این فرایند در سال ۹۴ نیز ادامه یافته و تعداد پروانه های صادر شده در این سال نسبت به سال قبل از آن ۳۴ درصد کاهش را نشان می دهد. در واقع تعداد پروانه های صادر شده ساخت و ساز ساختمان های مسکونی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۱ کاهش چشمگیری را نشان می دهد. وی افزود: این وضعیت در سال ۹۵ تغییر کرده و در این سال تعداد صدور پروانه های ساخت نسبت به سال ۹۴، ۲۸ درصد افزایش داشته است. در واقع براساس آمار در سال ۹۱، ۹۵۰۰ پروانه ساخت در مشهد صادر شده که این تعداد در سال ۹۵، ۴۴۸۴ پروانه بوده است. این در حالی است که در سال ۹۴ تنها ۳۴۹۲  پروانه صادر شده بود و از این جهت در سال ۹۵ شاهد رشد ۲۸ درصد صدور پروانه های ساختمانی بوده ایم. افزایش تعداد پروانه های ساخت واحدهای مسکونی و مساحت آن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در خصوص مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده در ۵ ساله گذشته تصریح کرد: مساحت زیربنای این پروانه‌ها در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۲۴ درصد افزایش داشته است. در حقیقت تعداد پروانه های ساخت کم شده اما مساحت ساخت و سازها افزایش یافته است. عبدالله زاده تصریح کرد: میزان مساحت ساخت و سازهای مسکونی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۴۱ درصد کاهش داشته و این وضعیت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۳۳ درصد کاهش را نشان می دهد. با این حال در سال ۹۵ مساحت ساخت و سازهای مسکونی نسبت به سال قبل از آن ۲۲ درصد افزایش را نشان می دهد. البته در سال ۹۵ همچنان میزان مساحت‌ها نسبت به سال ۹۱ کمتر است. وی اضافه کرد: در سال ۹۱، ۸ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۹۱۴ متر مساحت صدور پروانه‌های ساخت و سازهای مسکونی در مشهد بوده در صورتی که در سال ۹۵ تنها ۴ میلیون و ۹۸۴ هزار و ۸۴۲ متر مساحت پروانه های ساخت و ساز مسکونی در مشهد بوده است. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد تاکید کرد: این وضعیت نشان دهنده کاهش مساحت های ساخت و ساز در مشهد در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱ به میزان حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد است. اما این میزان نسبت به سال ۹۴، ۲۲ درصد افزایش را نمایانگر است که نشان دهنده حرکت و روندی افزایشی است. روند افتان و خیزان گواهی های پایان کار و مساحت ساخت و سازها در مشهد طی ۵ سال اخیر وی با بیان اینکه صدور گواهی هر پایان کاری نیازمند صدور پروانه است ولی هر صدور پروانه ساخت همیشه به گواهی پایان کار منجر نمی شود، گفت: این مساله ناشی از بروز برخی تخلفات بوده که افراد گاها واحدی را بدون اخذ پایان کار، به صورت قول نامه ای به فروش می رساندند. به عنوان نمونه تعداد پایان کارهای صادر شده در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱، ۲۴ درصد کمتر شده است. این وضعیت در مقایسه سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۲۷ درصد افزایش را نشان می دهد. در سال ۹۴ تعداد صدور گواهی های پایان کار نسبت به سال ۹۳، ۱۸ درصد کاهش داشته و این وضعیت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نیز از کاهش ۲۱ درصدی صدور گواهی های پایان کار حکایت دارد. وی افزود: در واقع این وضعیت به آن معناست که عملیات ساخت و ساز پروانه‌های صادر شده هنوز به اتمام نرسیده و به همین جهت گواهی پایان کار آن نیز هنوز صادر نشده است. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد با اشاره به مساحت های گواهی های پایان کار صادر شده طی ۵ سال اخیر خاطرنشان کرد: با این حال میزان مساحت‌هایی که برای آن گواهی پایان کار صادر شده در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. وی افزود: در سال ۹۳ نیز میزان مساحت گواهی های پایان کار صادر شده برای ساختمان های مسکونی در مشهد نسبت به سال ۹۲، ۴۲ درصد افزایش داشته است. با این حال این وضعیت در سال ۹۴ برعکس شده و میزان مساحت گواهی های پایان کار نسبت به سال ۹۳، ۹ درصد کاهش را نشان می دهد. عبدالله زاده تصریح کرد: در سال ۹۵ نیز نسبت به سال قبل از خود ۱۹ درصد کاهش در مساحت گواهی های پایان کار صادره را شاهد هستیم. این وضعیت نشان دهنده این است که در این ۲ سال اخیر مساحت گواهی های پایان کاری که صادر شده کاهش یافته است. وی در رابطه با وضعیت حقوقی متقاضیان پروانه های ساخت واحدهای مسکونی بیان کرد: معمولا متقاضیان صدور پروانه ها اشخاص حقیقی هستند و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تقاضای کمتری دارند. در واقع تعداد انبوه سازان شرکتی خیلی کم است و این بیشتر اشخاص حقیقی هستند که منازل قبلی خود را تخریب کرده و در پی نوسازی مجدد آن هستند. وی با بیان اینکه مساحت‌ زیربناهایی که برای آن پروانه صادر شده به ۴ دسته تقسیم می‌شود، تصریح کرد: یک نوع از این پروانه ها برای احداث بناهایی است که کار خود را کاملا از صفر شروع می‌کند. دسته دوم مربوط به تجدید بناست که در واقع متقاضی خواهان تخریب بنا و ساخت مجدد آن است. سومین نوع صدور پروانه برای توسعه بنا و آخرین مورد آن نیز در قالب سایر درخواست ها می گنجد. افزایش ۸۹ درصدی پروانه های ساخت و ساز برای احداث بنای جدید مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد گفت: طی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ تعداد پروانه های صادر شده برای متقاضیان احداث بنا ۸۹ درصد افزایش داشته است. این وضعیت برای پروانه های‌ تجدید بنا یک درصد کاهش داشته و تعداد پروانه های صادر شده برای توسعه بنا نیز ۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین در سایر درخواست‌ها نیز ۱۹ درصد کاهش داشته ایم. باید توجه داشت احداث بنای جدید هم به معنای توسعه شهر است و هم به معنای استفاده از زمین‌هایی که بلااستفاده در شهر. عبدالله زاده با اشاره به درخواست ها برای ساخت و ساز در حوزه های تجاری و سایر استفاده ها در مشهد گفت: در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ تعداد پروانه‌های صادر شده در حوزه ساخت و سازهای مسکونی ۴۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت و سازهای تجاری در همین مدت مذکور ۱۲۵ درصد افزایش را نشان می دهد. وی ادامه داد: همچنین در سه ماهه ابتدایی سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه در سال پیش از خود تعداد صدور پروانه ها برای ساخت واحدهای مسکونی تجاری ۶۳ درصد و برای سایر کاربری‌ها ۳۶ درصد افزایش داشته است. در مجموع این تغییرات در فروردین ماه سال ۹۵، ۷۱ درصد افزایش را نسبت به فروردین ماه سال ۹۴ نشان می دهد. درصد افزایش این تغییرات در اردیبشهت ماه سال ۹۵ نسبت به همین زمان در سال قبل از خود حاکی از رشد ۱۹ درصدی است. این وضعیت در خداد ماه سال گذشته نیز نسبت به سال ۹۴، ۶۳ درصد رشد داشته است. عبدالله زاده با بیان اینکه در کل تعداد پروانه‌های ساخت وساز صادر شده در سال ۹۵ و ۹۴ نسبت به سال های پیش از خود ۴۵ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این وضعیت در سال ۹۶ نیز ادامه یافته است به طوری که در ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ در صدور پروانه های مسکونی ۸ درصد، تجاری ۱۰ درصد، سایر کاربری ها ۵۲ درصد افزایش داشته است و این وضعیت تنها در مسکونی تجاری ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: در واقع درصد این تغییرات در فروردین ماه سال ۹۶ نسبت به فروردین ماه سال ۹۵، ۲ درصد، در اردیبهشت ماه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و در خرداد ماه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، ۱۰ درصد افزایش بوده است. روند رو به رشد صدور پروانه های ساخت و ساز واحدهای مسکونی و تجاری وی عنوان کرد: همچنین براساس بررسی مساحت زیربناهای کل پروانه های صادر شده، این مساحت های درخواستی در سه ماهه سال اول ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۵۳ درصد افزایش داشته است. در حقیقت مساحت زیربناهای پروانه های صادر شده در واحدهای مسکونی تجاری ۱۳۲ درصد و در واحدهای تجاری ۲۰۴ درصد افزایش داشته است. این وضعیت تنها در سایر کاربری‌ها ۴۴ درصد کاهش داشته است. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد با بیان اینکه تاکنون در سال ۹۶ تعداد صدور پروانه های ساخت و ساز برای واحدهای تجاری و مسکونی نسبت به سال گذشته روند روبه رشدی داشته، خاطرنشان کرد: با این حال این وضعیت در حوزه صدور پروانه های ساخت و ساز برای واحدهای مسکونی تجاری نسبت به سال ۹۵، ۳۸ درصد کاهش را نشان می دهد. وی در خصوص وضعیت نوسانات صدور گواهی های پایان کار اضافه کرد: میزان صدور گواهی های پایان کار برای همه پروانه ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ، ۱۶ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۶ تاکنون نیز نسبت به سال ۹۵ تعداد این پروانه ها برای همه کاربری ها ۷ درصد کاهش داشته است. عبدالله زاده تاکید کرد: همچنین میزان مساحت‌های پروانه های ساخت و ساز در همه کاربری ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بغیر از کاربری تجاری کاهش پیدا کرده است. در سال ۹۶ نیز این وضعیت نسبت به سال ۹۵ بغیر از استفاده های سایر کاربری‌ها کاهش داشته است. به نظر می‌رسد که در سال های ۹۷ و ۹۸ که ساخت و سازهای پروانه های صاصدر شده به پایان برسد، این آمار اوج گیرد. کاهش نرخ سود تسهیلات عاملی برای رونق بخش ساخت و ساز مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در خصوص سیاست های حمایتی دولت از فعالان اقتصادی در جهت توسعه به رونق ساخت و سازها عنوان کرد: مدل های تشویقی که برای سازندگان و خریداران ایجاد شده، مدل های خیلی خوبی است ولی اگر سود وام ‌های بانکی مقداری کاهش پیدا کند و با آغاز شتاب قیمت مصالح که حرکت آن آغاز شده، انتظار رونق از بخش ساخت و ساز خواهد بود. عبدالله زاده با اشاره به حرکت صعودی قیمت مصالح ساختمانی در عین حال رکود در بخش مسکن گفت: در حال حاضر افزایش نسبی قیمت ناشی از افزایش قیمت مصالح است نه افزایش تقاضا. وی اضافه کرد: در واقع معمولا تقاضا ثابت است، گرچه در سه ماهه دوم تغییرات چشمگیر خواهد بود. در حقیقت سازندگان در این ۳ ماهه دوم بیشتر به واگذاری املاک خود می‌پردازند و در نهایت به سمت ساخت اماکن جدیدتر می روند. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد اظهار کرد: معمولا فعالان اقتصادی صبر می‌کنند تا ثبات ایجاد شود و مشخص شود سیاست های دولت به چه سمتی حرکت می کند. به نظر من اگر کمی مدیریت بهتری بر حوزه سودهای بانکی رخ دهد و به سمت کاهش سودهای بانکی حرکت کنیم، رونق در حوزه های کسب وکاری ساختمان ایجاد خواهد شد. وی تصریح کرد: محصور کردن سرمایه گذار به بعضی از حوزه های خاص باعث می شود که وی تمایلی به سرمایه گذاری در شهر نداشته باشد. به هر حال سرمایه گذار باید حق انتخاب داشته باشد و در هر حوزه ‌ای که احساس کند می‌تواند و توجیه اقتصادی داشته باشد، با توجه به مقتضیات و شرایط حاکم اقدام به سرمایه گذاری کند. مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد بیان کرد: باید سرمایه گذار را نیز در نظر داشت چراکه وی نیز باید ریسک انجام داده و به برداشت سرمایه خود برسد. وی با اشاره به اینکه برخوردهای شعاری در دوره ای سرمایه‌گذاران را ترساند، گفت: در واقع باید سازوکار نظارتی خاصی بر سرمایه ‌گذاری ها حاکم باشد تا دولت، بانک‌ها و امثال کسانی که به نوعی می‌خواهند در این زمینه همکاری کنند، مطمئن باشند که این سرمایه گذاری در ‌آینده عوارض اجتماعی برای کشور نداشته باشد. عبدالله زاده با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهر رغبت دارند، خاطرنشان کرد: باید مسیر برای سرمایه گذاران باز شود و باید قبول کرد که سرمایه گذار هم به دنبال فرصتی است. مساله جذب سرمایه گذاران در شهر از زمان آقای نوروزی، شهردار اسبق مشهد، آغاز شد. از همان زمان فعالیت پارک‌های آبی پیش آمد و مشارکت‌ های زیادی در این زمینه صورت گرفت و مشهد از این جهت دارای یک برند شهری گردیده است.
  ایسنا

نظرات