توسعه شبکه جاده ای؛ یک ضرورت است

توسعه شبکه جاده ای؛ یک ضرورت است

www.Bananews.irدر حال حاضر شبکه راههای کشور با طول بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر بیشترین سهم را در میان زیربخشهای حمل و نقل دارد و بستر جابجایی حدود ۹۰ درصد بار و ۹۵ درصد از مسافران است که توسعه این شبکه ضروری است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، وزارت راه و ترابری در سال جدید بر انجام تکالیف تعیین شده در بخش شبکه‌ راه‌های جاده‌ای است که با برنامه ریزی های صورت گرفته حتی فراتر از آن نیز پیش خواهد رفت.

در حال حاضر علیرغم ایجاد ظرفیتی بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ کیلومتر از محورهای شریانی در قالب احداث بزرگراه، حدود هشت هزار کیلومتر از مسیرهای پرتردد کشور نیازمند توسعه و تعریض و احداث باند جدید می باشند.

از سوی دیگر تاکید و تمرکز ما در این بخش مشارکت دادن هر چه بیشتر بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و احداث آزادراههای کشور است، ضمن اینکه ما تجربه‌های بسیار موفقی را در این زمینه داریم که از آنها به عنوان الگو در توسعه شبکه آزادراهها استفاده خواهیم کرد.

به یقین برنامه ریزی برای عملیاتی کردن این مهم که ارتقای سطح ایمنی همزمان با افزایش سرعت سفر، کاهش استهلاک خودروها، تسهیل امر رانندگی و ترویج نظام مشارکت بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه های عمرانی را به ارمغان خواهد آورد، یک حرکت بزرگ جهادی خواهد بود.

** سال جهاد اقتصادی در زیرساختهای حمل و نقل

صنعت حمل و نقل یک شاخص مهم در اقتصاد ملی و یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در زندگی هر خانواده محسوب می‌گردد. بر این اساس وزارت راه و ترابری به عنوان متولی اصلی حمل و نقل کشور مسئولیت سنگینی را بر دوش دارد.

بدون شک گام اول پیشرفت در این صنعت، توسعه زیرساختها بوده و بواسطه وجود شبکه های زیرساختی توسعه یافته ریلی، جاده‌ای، دریایی و هوایی است که می‌توان انتظار تحقق حمل و نقلی بهینه را داشت.

از سوی دیگر سال ۱۳۹۰ با هوشمندی از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام گرفته است و در این راستا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور رسالت حساسی را عهده دار است.

با توجه به اینکه میزان حجم بهره برداری از شبکه، ارتباط مستقیم و انکارناپذیری با میزان ظرفیت‌سازی در زیربناها دارد، از این رو نقش این شرکت با عملیاتی کردن امور و به عبارت دیگر روشن کردن موتور حرکت عظیم جهادی در وزارت راه و ترابری، نقشی تعیین کننده است. نگاهی مجمل بر برنامه‌های آینده شرکت ساخت می‌تواند در این زمینه روشنگر باشد.

* توسعه شبکه ریلی؛ آرمانی برای توسعه همه جانبه

در میان زیربخشهای حمل و نقل، راه آهن بیشترین انطباق را با شاخصهای عدالت دارد. از سوی دیگر پایین بودن هزینه احداث راه اهن در مقایسه با آزادراهها، بالا بودن نرخ سوانح و تصادفها در کشور، بالا بودن مصرف انرژی در حمل و نقل جاده ای، افزایش روزافزون تقاضا در حمل و نقل به سبب شتاب توسعه در سایر بخشهای کشور و در نهایت، اندک بودن طول شبکه راه آهن ایران نسبت به وسعت و جمعیت باعث شده تا عزم دولت عدالت محور بر توسعه بیش از پیش خطوط ریلی قرار گیرد.

شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز به منظور عملیاتی کردن شاخصهای جهاد اقتصادی در این بخش، اهدافی چون اتصال تمامی مراکز استانها به شبکه راه آهن، اتصال مراکز مهم تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معادن و بنادر مهم کشور به شبکه و افزایش شاخص سرعت به واسطه برقی کردن خطوط و احداث خطوط سریع‌السیر راه آهن را در دستور کار خود دارد.

صد البته محقق شدن موارد یاد شده به واسطه مزایای بی شماری که توسعه راه آهن در ایران نصیب اقتصاد ملی می نماید در حکم یک جهاد بزرگ اقتصادی است و نیازمند اختصاص اعتبارات متناسب است که انشاءا... با کمک مجلس محترم شورای اسلامی به ویژه در موضوع تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ ، بسیاری از مشکلات موجود رفع خواهد شد.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایرنا، افزون بر تمامی این موارد موضوع طراحی و مطالعات طرحهای عمرانی است که بسیار اهمیت دارد به این دلیل که رعایت کامل استانداردهای مهندسی در فاز طراحی هر طرح می تواند ضمانتی باشد برای اقتصادی و بهره‌ور بودن آن پروژه در زمان بهره برداری.

به این ترتیب شاهد احداث پروژه هایی خواهیم بود که در طول زمان بهره برداری سبب تاثیرات مثبت در شاخصهای کلان اقتصادی خواهند شد و در یک جمع بندی کلی زمینه یک جهاد بزرگ اقتصادی فراهم می آید.

یادداشت از 'احمد صادقی' معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

 

 

    نظرات