تمرکز بنیاد مسکن بر روی مساله عمران روستایی ضروری است

تمرکز بنیاد مسکن بر روی مساله عمران روستایی ضروری است

-www.BanaNews.irرئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت : تمرکز بر روی مساله عمران روستایی از سوی این نهاد یک ضرورت و نیاز است، درحالی که اکنون وظایف در حوزه شهری نیز برعهده بنیاد مسکن قرار می گیرد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علیرضا تابش روز شنبه در استانه ۲۱ فروردین سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره ) و تاسیس بنیاد مسکن از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : فعالیت این نهاد از سال ۱۳۵۸ آغاز شد و تمرکز آن بر تامین مسکن محرومان و عمران روستایی بود .

وی افزود : توانمندی و ایثارگری نیروهای این نهاد در طی سالها سبب شد که برخی وظایف در حوزه شهری نیز برعهده بنیاد مسکن قرار گیرد که این وظایف سبب می شود که از حوزه اصلی کارش دور شود .

آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در افزون بر ۶۰ هزار روستا در سطح کشور جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر سکونت دارند .

هیات دولت طی مصوبه ای در دیماه ۱۳۸۸ امور مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر را بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار داد .

براساس مصوبه مذکور به منظور تسهیل امور و شتاب بخشی به اجرای طرح مسکن مهر ، بنیاد مسکن مسئول بررسی و احصاء شرایط متقاضیان مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵هزار نفر شد.

به گفته تابش، بنیاد مسکن در دوره فعالیت دولت نهم از نیمه ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته موفق شدبا اعمال مدیریت لازم ۸۹۰ هزار واحد مسکونی را در چارچوب طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تحویل بهره برداران مربوطه قرار دهد .

وی افزود : بانکها طی دوره مذکور به منظور ساخت و ساز مسکن روستایی به میزان ۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال قرار داد اعطای تسهیلات با طرفهای مربوطه امضا کردند که از این رقم تاکنون ۷۰ هزار میلیارد ریال جذب شده که این رقم در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از آن بی سابقه است .

تابش ایده شکل گیری صندوق یا بانک توسعه روستایی را گامی مهم برای عمران و ابادانی در این بخش دانست که علاوه بر ان موجب رونق ساخت وساز ایمن و مقاوم مسکن روستایی خواهد شد .

رحیمی معاون اول رئیس جمهور در اسفند ماه ۱۳۸۹، افتتاح بانک روستایی برای عمران و ابادانی و افزایش تولید در روستاها و فراگیر کردن طرح 'کارت اعتباری میزان و تامین ' را برای فقرزدایی و بالابردن قدرت خرید مردم از برنامه های دولت ذکر کرد .

قرار است طی دوبرنامه پنج ساله (برنامه های چهارم و پنجم توسعه ) در مجموع دومیلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی و بهسازی شود .

 

 

    نظرات