گزارش زمین لرزه ازگله شماره ۲۲

گزارش زمین لرزه ازگله شماره ۲۲

بنانیوز-انجمن امداد ایرانیان یک سازمان مردم نهاد با مجوز وزارت کشور در سطح ملی است که در  محورهای بهداشت وسلامت، امور بشردوستانه، ایمنی و مدیریت شرایط اضطراری و آسیب‌های اجتماعی فعال است. متن زیر گزارشی است از یکی از اعضای این انجمن که از روز زلزله در منطقه زلزله زده حضور دارد: اندک اندک شرایط در تهران دارد عادی می‌شود. آن حالت نابسامانی و ناهماهنگی درون دستگاهی و بین بخشی کم کم مرتفع شده است. البته این شرایط در برخی از سازمان‌ها که ارتباط و شرح خدمات مرتبط با مدیریت_شرایط_اضطراری نداشتند تاحدودی قابل قبول بود. ولی بدترین شرایط و غیرقابل تصورترین حالت که به شخصه شاهد و مرتبط با آنها بودم برای برخی سازمان‌ها و مراکز دولتی و عمومی متولی و مسئول مدیریت_شرایط_اضطراری و مدیریت_عملیات_امدادونجات بود. مراکزی که طبق قانون باید اماده می‌بودند ولی نبودند و فردا هم می‌گویند بودیم ولی ما که می‌دانیم نبودند و هنوز هم نیستند. در سالهای قبل بودجه‌های زیادی صرف موضوع پژوهش و آموزش و استانداردسازی و مستندسازی و ... در این مراکز و دستگاه‌ها انجام شده است. بروز زمین لرزه_ازگله خیلی بد به ما و آنها که سالهاست نقاط ضعف را گوشزد می‌کنند نشان داد که آنهایی که باید آماده می‌بودند آمادگی مناسب برای مواجه با این شرایط را نداشتند. این ناهماهنگی و نبود آمادگی از سطح شهرستان تا ستاد ملی مشهود و دردآور بود. امیدوار هستم مقامات دستگاه‌های نظارتی و مدیریت ارشد کشور نسبت به رفع کاستی‌ها و نه تنها یافتن متهم اقدام کنند. تنها چیزی که در میانه این سانحه به داد مردم استان و کشور رسید پیش‌لرزه سنگین قبل از لرزه اصلی بود. حرف و گفتنی زیاد است و امیدوارم که گوش شنوایی باشد برای نظرات تخصصی و کارشناسی. انجمن_امداد_ایرانیان حسام_الدین_نراقی

نظرات