گزارش هایی از زلزله ازگله توسط انجمن امداد و نجات ایران

گزارش هایی از زلزله ازگله توسط انجمن امداد و نجات ایران

روز قبل به مدت ۱۳ ساعت از لحظه ورود تا بازگشت همراهان (خانم‌ها نسرین احتشام‌دفتری و سولماز مشیر) در منطقه آسیب_دیده و یا در میان آسیب_دیدگان بودیم. این سفر با هدف شناسایی مصدومین ضایعه_نخاعی و برنامه‌ریزی عملیاتی برای حمایت از این افراد و خانواده آنان و هماهنگی در استان_کرمانشاه طراحی و اجرا شده بود. موضوعات زیادی در این مدت در منطقه مشاهده کردم که تنها چند مورد را برای اطلاع و درصورت تمایل گفتگوهای آتی اعلام می‌کنم: ۱ - مشاهده مشارکت گسترده مردم جای جای ایران در قالب‌های سازمان‌یافته و خودجوش. ۲ - قدرشناسی و صبوری مردمان آسیب‌دیده از تمام همراهی و حمایت مردمی. ۳ - تلاش و کوشش ویژه زنان در مناطق آسیب‌دیده در فرآیندهای پس از فاز نجات و نقش محوری زنان در مدیریت و انسجام خانواده. ۴ - تعداد زیاد بیماران_سخت_درمان و افراد_دارای_معلولیت در مناطق مختلف استان. ۵ - تلاش و کوشش نیروهای امدادی در سازمانها و دستگاه‌های دولتی و عمومی چه استانی و چه کمکی از سایر استانها. ۶ - حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارسال امکانات و تجهیزات به منطقه از بدو حادثه تاکنون. ۷ - لزوم طراحی و اجرای سیاست، طرح، برنامه و پروژه‌های مشخص از سوی سازمان‌های مسئول در استان برای هدایت بهینه منابع. ۸ - لزوم مستندسازی صحیح و کاربردی از این تجربه سنگین که پس از زمین_لرزه_بم دز کسور بروز کرده است. ۹ - استفاده از آب و هوای مناسب در طول روز مناطق آسیب‌دیده برای اجرای هرچه سریعتر اسکان موقت و یا دائم، به قول محلی‌ها در آذر یک حالت تابستانی موقتی در منطقه حاکم است. ۱۰ - لزوم تدوین استانداردها و سازوکارهای لازم برای حوادث آتی چه در سطح سازمان و چه بین سازمانی و استانی به منظور استفاده بهینه از این تجربه تلخ و پر هزینه. ۱۱ - تعریف هرچه سریعتر برنامه و سیاست دولتی و غیردولتی برای حمایت از #مصدومین و گروه‌های آسیب_پذیر در منطقه و استان. ۱۲ - لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه کسب_و_کار و اشتغال_زایی پایدار در استان و نقاط روستایی. از ۸ آذر موضوع شناسایی و هدایت منابع به سمت بیماران_سخت_درمان و افراد_دارای_معلولیت در اولویت کاری انجمن_امداد_ایرانیان قرار گرفت. با همراهی مجازی جمعی از داوطلبان سری دوم اطلاعات گردآوری شده در قالب ۲ فهرست مجزا و شامل ۹۱ مورد اطلاعات افراد شناسایی شده در مناطق آسیب_دیده از زمین_لرزه_ازگله را برای ۵ مدیر ارشد مرتبط شامل آقایان دکترایازی معاون_اجتماعی وزیر_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی ، آقای دکتر_محسنی_بندپی رییس_سازمان_بهزیستی_کشور ، آقای پروفسورالماسی معاون_اجتماعی_دانشگاه_علوم_پزشکی_کرمانشاه ،خانم دکترافتخاری معاون_توانبخشی_بهزیستی_استان_کرمانشاه و آقای دکتر قادری مدیرکل_بهزیستی_استان_کرمانشاه ارسال گردید. امید آنکه این اقدام کمکی به معرفی و بررسی کارشناسانه جمعی از افراد در آسیب_پذیر و هدایت حمایتهای موثر و هدفمند برای آنان گردد. جا دارد از داوطلبان همکار در این اقدام قدردانی و اعلام نمایم که کار ما اینجا تمام نمیشود و به همراه فهرست دوم در نامه درخواست شده است دریافت‌کنندگان اقدام به ارائه گزارش عملکرد مجموعه تحت امر درخصوص فهرست سری اول نمایند، باشد این اقدام کمکی از جهت پایش و شفاف_سازی اقدامات مجموعه‌های محترم دولتی و عمومی براساس فهرستهای در اختیار باشد. انجمن امداد ایرانیان حسام الدین نراقی

نظرات