چگونه از نقشه های تخلیه اضطراری استفاده کنیم؟

چگونه از نقشه های تخلیه اضطراری استفاده کنیم؟

بنانیوز-نقشه های تخلیه اضطراری به منظور مشخص کردن نقاط امن تر، پس از وقوع زلزله در محلات شهر تهران، تهیه شده است. در این نقشه ها فضاهای امنِ عمدتاً روباز و دارای سرویس بهداشتی و آب و برق شناسایی و به همراه کاربریهای دارای اهمیت در شرایط ضروری، علامت گذاری شده اند. بهتر است شهروندان ساعات اولیه پس از حادثه (حداکثر ۷۲ ساعت اول) را در این مراکز بمانند تا دسترسی نیروهای امدادی به آنها نیز راحت تر صورت پذیرد. شهروندان باید ابتدا (قبل از حادثه) نزدیکترین محل امن به منزل، محل کار، مدرسه و ... خود را شناسایی کنند. فلش های روی نقشه به انتخاب محل بهتر کمک می کنند. بهترین مسیر رسیدن به آن نقطه را شناسایی و قبلاً آن را امتحان کنند. این مسیر باید حتی المقدور از خیابانهای عریض، بدون پل و مانع عبور کرده و کاربریهای خطرناک (مثل پمپ بنزین، ساختمان های بلند مرتبه و ...) در آن وجود نداشته باشد. مسیر باید به صورت پیاده قابل دسترسی باشد. در شرایط عادی افراد خانواده باید درمورد محل های امن انتخاب شده و رفتن به سمت آن ها با هم برنامه ریزی کنند. پس از وقوع زلزله (زلزله های شدید یا خفیف)، شهروندان باید بعد از قطع شیر اصلی آب و گاز ساختمان و قطع برق، با همراه داشتن کوله نجات خود به سمت مراکز تخلیه اضطراری که از قبل مشخص کرده اند حرکت کنند. در طی مسیر باید از دیوارهای سست، ساختمان های نیمه ساز، ساختمان های تخریب شده و تابلوها و مبلمان های بلند شهری فاصله گرفته و حتی المقدور به صورت گروهی حرکت نمایند. همچنین باید مراقب پس لرزه ها و مخاطرات احتمالی مسیر باشند. پس از رسیدن به مراکز تخلیه، شهروندان باید با حفظ نظم و آرامش تا عادی شدن شرایط و اطمینان از رفع خطر احتمالی در همان نقطه باقی بمانند و با جابه جا شدن بی مورد در سطح شهر باعث مسدود شدن معابر و خیابانها نشوند تا خودروهای امدادی امکان عبور سریع و رسیدگی به آسیب دیدگان را داشته باشند. با روشن نگهداشتن رادیو، اخبار صحیح را برای انجام اقدامات بعدی دریافت کنند و به شایعات و اخبار غیر موثق توجه نکنند. از افراد کم توان یا آسیب دیده مراقبت کنند و تا رسیدن نیروهای امدادی صبور باشند. چنانچه زلزله زمانی رخ دهد که افراد خانواده در کنار هم نیستند، هر یک از افراد باید به طور جداگانه به نزدیکترین نقطه امن برود و تا عادی شدن شرایط و خلوت شدن شهر آنجا بماند. برای رفع نگرانی افراد خانواده هم می تواند با ارسال یک پیام کوتاه، ایشان را از محل استقرار و سلامت خود آگاه سازد. استفاده همزمان از تلفن توسط شهروندان موجب اشغال شدن خطوط و اختلال در کار نیروهای امدادی می شود. در زمان حضور در مراکز تخلیه اضطراری صبر، آرامش و استفاده از لوازم فردی موجود در کوله نجات، اهمیت فراوانی پیدا می کند.   ‎نقشه محل زندگی خود را درلینک زیرببینید bit.ly/2phGtBe

نظرات