مسکن در تهران چقدر گران شد؟

مسکن در تهران چقدر گران شد؟

متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳.۶ درصد افزایش یافته است. به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، جدیدترین آمار معاملات مسکن شهر تهران را منتشر کرد که بر اساس آن طی آذرماه ۱۳۹۶ در شهر تهران ۱۷هزار و ۹۸۵ قرارداد خرید و فروش امضا شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۲۰٫۲ و ۵۲٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در شهر تهران طی آذرماه سال جاری چهارمیلیون و ۹۹۶ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۴ و ۱۳٫۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، حجم ریالی مبایعات انجام‌شده شهر تهران در آذرماه هشت‌هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‌ترتیب ۳۱ و ۷۶٫۴ درصد رشد را نشان می‌دهد. در ۹ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۳۳هزار و ۹۲۷ معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که حاکی از افزایش ۱۲٫۴‌درصدی نسبت به ۹ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ است. متوسط قیمت مسکن پایتخت در ۹ماهه ابتدای امسال چهارمیلیون و ۶۵۱هزار تومان بوده که افزایش ۷٫۴درصدی را نسبت به ۹ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. حجم ریالی معاملات در ۹ماهه ۱۳۹۶ نیز به رقم ۵۶هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴٫۲ درصد رشد یافته است. بررسی پروانه‌های صادرشده نیز حاکی از آن است در ۹ماهه ابتدای ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۴هزار و ۹۷۰ پروانه ساختمانی صادر شده که نشان‌دهنده افزایش ۴٫۸درصدی نسبت به ۹ماهه ابتدای ۱۳۹۵ است.   تسنیم

نظرات