آمار دوم از فروردین بازار مسکن

آمار دوم از فروردین بازار مسکن

بنانیوز-مطابق با بررسی‌های انجام شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که هفته گذشته در «دنیای اقتصاد» منتشر شد، تغییرات ماهانه قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته منفی۸/ ۰درصد بود که از ثبات قیمت مسکن در فاصله اسفند سال گذشته تا فروردین سال جاری خبر می‌داد. اما گزارش بانک مرکزی تغییرات ماهانه قیمت مسکن را معادل منفی ۲درصد ثبت کرده است.در مقابل تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در فروردین سال جاری براساس گزارش بانک مرکزی معادل ۵/ ۲۹ درصد ثبت شده است.در این میان نقطه امیدوارکننده تحولات بازار مسکن برای خریداران، تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اولین ماه سال‌جاری نسبت به اواخر سال گذشته است. بررسی گزارش تحولات بازار مسکن در نیمه دوم سال گذشته حاکی از آن است که تغییرات ماهانه قیمت مسکن در ۶ ماه پایانی سال ۹۶ به حدود ۳تا ۴ درصد رسیده بود اما در حال‌حاضر رصد تغییرات قیمتی در اولین ماه سال جاری نشان می‌دهد نه تنها شیب رشد ماهانه قیمت متوقف شده بلکه جهت تغییرات ماهانه منفی نیز شده است.کارشناسان در عین حال پرش ۵/ ۲۹ درصدی تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن را ناشی از صعود تند قیمت در زمستان سال گذشته عنوان می‌کنند که فاصله آن نسبت به سطح قیمت‌های سال ۹۵ بیشتر شده و خود را در تغییرات نقطه‌ای نشان می‌دهد و در مقابل رشد منفی ۲ درصد قیمت هر مترمربع مسکن در فروردین سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته مدیون تعطیلات دو هفته ابتدایی سال جاری است که از شیب تند افزایش قیمت‌ کاسته است.

نظرات

قیمت مسکن حباب زیادی داره و چند سالی ملک و املاک در رکود شدیدی خواهد رفت و خرید ملک در حال حاضر ضرر زیادی نصیب خریدار خواهد کرد