میلگرد ثبات و تیرآهن کاهش نرخ داشت

میلگرد ثبات و تیرآهن کاهش نرخ داشت

بنانیوز- طی مبادلات روز شنبه ۲۰ فروردین ماه جاری میلگرد همچنان از ثبات قیمت برخوردار بود.www.BanaNews.ir

تیرآهن نوسان نرخ داشت به گونه‌ای که سایزهای ۲۲،۲۴ رشد قیمت، اما مابقی سایزها با کاهش روبه‌رو شدند.

 

    نظرات