پلان معماری در شیت های مجزا طراحی شود

پلان معماری در شیت های مجزا طراحی شود

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز در مکاتبه ای با این سازمان خواستار ارائه شیت های مجزا در پلان های معماری هر طبقه شد.
در این نامه آمده است:
منبعد در نقشه های ارسالی از سوی آن سازمان، پلان معماری هر طبقه در شیت مجزا تهیه و کلیه واحدها، پارکینگ ها و انباری ها براساس وحدت رویه، شماره گذاری و مساحت هرکدام از واحدها در همان پلان قید گردد و پس از تایید نهایی به شهرداری ارسال گردد.
scan۰۰۰۱

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات