استقرار نماینده سازمان بازرسی استان البرز در ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

استقرار نماینده سازمان بازرسی استان البرز در ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

قابل توجه اعضا و مراجعان محترم سازمان


نماینده سازمان بازرسی استان البرز، در محل دفتر بازرسی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز،  مستقر  و آماده دریافت هرگونه شکایات یا اطلاعات می باشد .

شماره تماس ۳۵۸۴۴- داخلی۵۲۷

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات