گزارش برگزاری سمینارهای آشنائی با تکالیف مالیاتی مهندسان #

نظر به لزوم حصول اطلاع اعضای محترم سازمان از تکالیف مصرح در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و به جهت تعیین تاریخ ۹۷/۲/۱۵ به عنوان آخرین مهلت تسلیم صورت معاملات فصلی سال ۹۶، و در راستای آشنایی مهندسان با موضوعات حقوق، عملکرد، ماده ۱۶۹ مکرر، مالیات ارزش افزوده ، و همچنین  با توجه به تغییر قانون مالیات مستقیم و همچنین تغییر در نحوه رسیدگی و به جهت تعیین تاریخ ۹۷/۳/۳۱ به عنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۹۶ برای اشخاص حقیقی و  تاریخ ۹۷/۴/۳۱ به عنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۹۶ برای اشخاص حقوقی، سمینارهای آموزشی رایگان با عنوان " آشنائی با تکالیف مالیاتی مهندسان " توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در تاریخ های ۹ اردیبهشت ماه و ۱۳ خردادماه ۹۷ در محل تالار اجتماعات ساختمان جدید دانشکده عمران دانشگاه تبریز برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات