لیست پروژه های تعیین تکلیف نشده ارجاعات نظارت حقوقی

.

قابل توجه کلیه ناظران حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

به اطلاع میرساند با توجه به شروع ثبت درخواست نظارت انتخابی جهت ناظران حقوقی که شرایط دریافت آن متعاقباً اعلام خواهد شد، لیست پرونده های تعیین تکلیف نشده ارجاعت نظارت حقوقی شامل شماره پرونده، نام مالکین و تلفن مالکین جهت اطلاع اعلام میگردد.

شماره پرونده

متراژ جواز

طبقات

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

توضیحات

۱۵۰۰۵۵۶۴۸

۳۶۱۹.۶۲

۹

محسن خوشخو

۹۱۲۳۸۵۶۸۱۹

دو گرایش از ۴ گرایش گروه ج

۳۰۰۰۲۲۹۱

۳۹۹۴.۲۹

۱۰

سیدمحمدرضا ابن الرضا

۹۱۲۵۴۱۲۵۶۳

چهار گرایش گروه ج

۲۰۰۲۴۷۴۸

۴۰۴۹.۶۴

۷

حسین کریمی ایوانکی

۹۱۲۲۲۵۵۲۷۰

چهار گرایش گروه ج

۴۰۰۰۰۸۹۷

۴۰۹۰.۷۸

۸

محسن وکیل شعار رازلیقی

۹۱۲۲۵۴۳۴۴۶

چهار گرایش گروه ج

۱۱۰۰۲۹۰۶۹

۴۱۹۵.۳۸

۷

اسداله غفاری

۹۱۲۱۸۸۴۵۹۴

چهار گرایش گروه ج

۳۰۰۱۲۵۹۷

۴۴۵۲.۳۶

۹

محمد جعفر مهدی

۹۱۲۱۲۰۷۸۵۳

چهار گرایش گروه ج

۱۰۰۶۱۰۱۰

۴۵۲۴.۹۵

۱۵

محمدرضا خرازی

۹۱۲۱۰۲۹۴۷۲

تک گرایش برق

۱۰۰۳۰۰۱۲

۴۸۲۹.۰۵

۹

حسن نظامی

۹۱۲۱۲۰۲۵۲۹

چهار گرایش گروه ج

۱۰۰۵۵۹۳۲

۴۹۳۵.۱۹

۷

یعقوب آذر گشت

۹۱۲۱۹۰۸۲۳۶

چهار گرایش گروه ج

۲۰۰۶۰۳۰۹

۵۱۷۲.۲

۸

نگار عموئی سید محراب سیدین

۹۱۰۷۶۱۱۵۸۵

چهار گرایش

۵۰۰۰۳۰۴۰

۵۶۸۰.۲۲

۱۰

علیرضا اوتادی

۹۱۲۱۹۰۱۷۰۲

تک ناظره

۶۰۰۴۱۷۴۲

۶۶۴۷.۹۸

۱۲

مریم آقا شیخ محمد

۹۱۲۱۰۵۴۱۴۴

چهار گرایش

۲۱۰۰۲۹۸۴۹

۶۷۰۴.۹۴

۱۰

حمیدرضا ابراهیمی

۹۱۲۳۱۸۹۳۰۹

چهار گرایش

۲۰۰۰۰۰۸۰

۷۱۵۱.۲۱

۱۰

بهروز ابراهیمی

۹۱۲۱۰۵۷۰۹۴

چهار گرایش

۲۱۰۰۶۹۹۱۷

۷۳۹۹.۷

۱۲

علیرضا زلفی

۹۱۲۱۸۷۳۸۹۴

چهار گرایش

۶۰۰۳۶۵۱۶

۱۱۶۸۲.۷۷

۱۷

منیژه ایزدی

۹۱۲۱۹۷۶۸۵۶

تک ناظره

۶۰۰۰۲۲۳۵

۱۶۴۹۲.۶۳

۱۷

علی سمیعی

۹۱۲۳۳۵۷۱۸۰

چهار گرایش

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات