شیوه‏‏‏ نامه برگزاری مجامع عمومی نظام مهندسی در آینده نزدیک نهایی و ابلاغ می گردد

شیوه‏‏‏ نامه برگزاری مجامع عمومی نظام مهندسی در آینده نزدیک نهایی و ابلاغ می گردد

دکتر محمدرضا جواهری تفتی، دبیر اجرایی نظام مهندسی ضمن تشریح روند تهیه این شیوه نامه که طی چند جلسه فشرده توسط کمیته ای متشکل از تعدادی از اعضای شورای مرکزی و روسای استان ها تهیه گردیده بود، هم اینک مراحل نهایی ویرایش آن با همکاری حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در حال انجام است تا پس از نهایی شدن توسط وزیر محترم راه و شهرسازی ابلاغ گردد.جواهری، ضمن تشکر از همراهی خوب و تعاملی حوزه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهایی کردن این شیوه نامه اعلام نمود در این شیوه نامه تلاش گردیده تا ضمن رعایت تمام موارد قانون و آیین نامه  اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اصلاحیه های آن، مواردی که فرآیند برگزاری مجامع عمومی دچار ابهام، سکوت و یا برداشت های متفاوت بوده است شفاف گردد و این مجامع با شرایط بهتر و با کیفیت تصمیم گیری بالاتری برگزار گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات