قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسان ناظر و طراح - ابلاغ رعایت موارد فنی در نقشه های ارائه شده برای کنترل نقشه

قابل توجه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسان ناظر و طراح - ابلاغ رعایت موارد فنی در نقشه های ارائه شده برای کنترل نقشه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات