دعوت به حضور در دوره آموزشی انرژی

دعوت به حضور در دوره آموزشی انرژی

با عنایت به ضرورت ارائه جزئیات اجرایی پوسته و عایق جهت پروژه های گروه «ج» و «د» و نظر به برگزاری دوره آموزشی اپلیکیشن «‌انرژی در روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۷»، بدینوسله از مسئولین محترم دفاتر مهندسی جهت حضور در این دوره دعوت به عمل می آید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات