آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

آگهی دعوت از نامزد های عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم


نظر به اینکه هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در موعد مقرر(هفته دوم مهر ماه ۹۷) برگزار خواهد نمود، بدینوسیله از کلیه علاقمندان حائز شرایط نامزدی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی در یکی از رشته های اصلی معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی،ترافیک و نقشه برداری که واجد شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۵۹ آئین نامه اجرائی(اصلاحی) آن  بوده و علاقه مند به عضویت در هشتمین دوره  هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هستند، دعوت می شود با دست داشتن:


۱)    اصل تصویر مصدق معتبر اشتغال به کار مهندسی
۲)    اصل و تصویر مصدق کارت یا گواهی معتبر عصویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۳)    اصل و تصویر مصدق مدارک تحصیلی در رشته اصلی (مبنای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی)
۴)    اصل و تصویر مصدق تمام صفحات شناسنامه
۵)    اصل و تصویر مصدق کارت ملی
۶)    دو قطعه عکس۴*۳
۷)    تصویر مصدق نامه استعفا و برگ پذیرش آن برای بازرسان،اعضای شورای انتظامی و کارکنان سازمان استان اعم از دفتر مرکزی یا دفاتر نمایندگی تحت هر عنوان و سایر کارکنان موضوع  دستگاه های اعلامی تعارض منافع
۸)    گواهی سوء پیشینه کیفری
۹)    گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از آزمایشگاه های مورد تایید هیات اجرائی  و دستگاه نظارت استان
ازتاریخ ۰۶/۰۴/۹۷ الی ۲۱/۴/۹۷ به محل هیات اجرائی انتخابات واقع در ۷۵ متری عمار یاسر – مجتمع ادارات ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهر سازی استان قم طبقه دوم دبیرخانه هیات اجرائی مراجعه و ثبت نام نمایند.
بدیهی است، مدت فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به در خواستهای ناقص یا در خواست های که پس از اتمام مدت مذکور و در خواست های که نامزد عضویت در هیات مدیره دارای شرایط لازم یا مدرک نحصیلی در رشته های مرتبط یا رشته ها یا گروه های است که اعضای آن کمتر از ۷ نفر موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱ می باشد، ترتیب اثر داده نمی شود و ثبت نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارائی مدرک تحصیلی در رشته های اصلی ساختمان  بوده  حائز داوطلبی می باشند.
علاقمندان جهت کسب اطلاع از شرایط کامل عضویت در هیات مدیره به محل دبیرخانه هیات اجرائی به شرح فوق و یا به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه فرمایند.هیات اجرائی هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات