سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اجرایی می شود

سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اجرایی می شودسامانه جامع سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طراحی، تدوین و به زودی در سازمان و نمایندگی های نظام مهندسی در شهرستان ها اجرایی می گردد .

به گزارش روابط عمومی سازمان، مهندس امیر طالبیان مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان در جمع مدیران حوزه های مختلف سازمان گفت: که این طرح ابتدا در فرایندهای ثبت عملکرد و ظرفیت مهندسین به صورت استانی و یکپارچه در حوزه معاونت فنی و سپس از واحد پذیرش و آموزش آغاز می گردد و در نهایت فرآیندهای بخش های اداری و مالی و اجرایی سازمان را در بر خواهد گرفت .

به گفته وی، در طرح سامانه یکپارچه سازمان، از تمامی اعضای ۷ رشته ساختمانی اثر انگشت اخذ می گردد و تمامی اطلاعات، رزومه کاری و اجرایی مهندسان در این سامانه ثبت خواهد شد که این اطلاعات در سامانه اطلاعات حرفه ای اعضای محترم قابل استفاده می باشد .

مهندس طالبیان اظهار نمود: یکی از کاربردهای بانک اطلاعات اثر انگشت اعضا در قسمت ثبت تعهد خدمات نظارت می باشد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات