برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری ۹۷/۴/۱۲

بسمه تعالی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری

ردیف

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

۱

معماری زمینه گرا در بافتها

معماری

نظارت و طراحی

پایه۲به۱

۸:۳۰ صبح

سه شنبه

۹۷/۴/۱۲

چهارشنبه

۹۷/۴/۱۳

چهارشنبه

۹۷/۴/۱۳

توجه:

۱- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

۲- به همراه داشتن کارت شناسایی جهت ورود به کلاس و امتحان الزامی می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات