برنامه کلاس ارتقا پایه مهندسین معماری ۹۷/۴/۹

بسمه تعالی

برنامه کلاس ارتقاء پایه مهندسین معماری

عنوان دوره

رشته

صلاحیت

ارتقاءبه پایه

ساعت شروع کلاس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تاریخ امتحان

معماری پایدار و   روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان

معماری

نظارت و طراحی

پایه۳به۲

۸:۳۰ صبح

شنبه

۹۷/۴/۹

یکشنبه

۹۷/۴/۱۰

یکشنبه

۹۷/۴/۱۰

توجه:

۱- جهت ثبت نام به سامانه مهندسین مراجعه نمایید.

۲- به همراه داشتن کارت شناسایی جهت ورود به کلاس و امتحان الزامی   می باشد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان یک انجمن در شهر کرمان می باشد

    نظرات