۳۱ خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال۹۶

۳۱ خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال۹۶

حسب مقررات تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱تیر۹۴ سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص بررسی و تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی مودیان باطلاع مهندسین گرامی می رساند آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان محترم مشاغل جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م و مزایای دستورالعمل مربوطه ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ می باشد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات