گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه از ابتدای دولت دوازدهم

گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه از ابتدای دولت دوازدهم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گزارش عملکرد این بنیاد از ابتدای دولت دوازدهم در بخش های مسکن شهری ، بازسازی مسکن روستایی و عمران روستایی بشرح ذیل میباشد

۱- حوزه مسکن شهری:

۱- واگذاری پروژه ۵۴ واحدی جوانرود به متقاضیان واجدالشرایط  از مصوبات سفر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)که از محل اعتبارت سفر معظم له ، تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان با مبلغ اعتبار حدود ۴ میلیارد تومان و زیربنای ۴۸۷۰ مترمربع اجرا گردیده و از پروژه مذکور تعداد ۹ واحد به خانوارهای دارای دو معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار گردیده است.

۲- تکمیل واتمام عملیات ساخت پروژه ۸۰ واحدی قائم کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)که از محل اعتبارت سفر معظم له ، تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان با مبلغ اعتبار حدود ۶.۲ میلیارد تومان و زیربنای ۷۷۲۰ مترمربع اجرا گردیده است. ودر حال واگذاری به متقاضیان واجدالشرایط میباشد.

۳- تکمیل واتمام عملیات ساخت ۳۲ واحد از پروژه ۹۶واحدی هرسین  از مصوبات سفر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)که از محل اعتبارت سفر معظم له ، تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان با مبلغ اعتبار حدود ۲.۷ میلیارد تومان و زیربنای ۲۸۶۵مترمربع اجرا گردیده است. ودر حال واگذاری به متقاضیان واجدالشرایط میباشد. و از پروژه مذکور تعداد ۱۷ واحد به خانوارهای دارای دو معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار گردیده است.

۴- شروع عملیات تکمیلی ۴۰ واحد شهرک فدک از مصوبات سفر مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)که از محل اعتبارت سفر معظم له ، تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان با زیربنای   ۳۵۰۰مترمربع در حال اجرا میباشد . پروژه فوق طبق توافق قبلی به خانوارهای دارای دو معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی واگذار میگردد.

۲- حوزه بازسازی مسکن روستایی :

عملکرد حوزه بازسازی و مسکن روستایی ازابتدای دولت دوازدهم

ردیف

عنوان عملکرد

واحد

تعداد

۱

معرفی به بانک جهت اخذ تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی

فقره

۵۱۰

۲

انعقاد قرارداد تسهیلات طرح ویژه

فقره

۴۸۰

۳

شروع به احداث واحد مسکونی از محل اعتبار طرح ویژه

واحد مسکونی

۴۱۰

۴

پایان کار صادره جهت واحد های احداثی

واحد مسکونی

۳۹۰

۵

پرداخت کمک بلاعوض از محل تفاهم نامه بنیاد برکت

فقره

۳۰۰

۶

شناسایی مشمولین دریافت کمک بلاعوض اقشار کم درآمد

فقره

۴۰۰

۳- حوزه عمران روستایی :

تعداد ۷۰ پروژه از محل اعتبارات استانی با اعتبار ۱۱۲۴۶۹ میلیون ریال جهت اجرای طرح هادی مصوب گردیده است./.

تعداد ۲۸ پروژه از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ( جزء ۴۷ ردیف ۵۵۰۰۰۰ ) با اعتبار ۶۹۰۰۰ میلیون ریال جهت اجرای طرح هادی مصوب گردیده است./.

همچنین از محل اعتبارات بافت باارزش یک روستا ( روستای زردویی ) با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال و از محل اعتبارات هدف گردشگری یک روستا ( روستای پیران ) با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال و تعداد ۹ روستا از محل اعتبارات ملی با اعتبار ۱۰۵۰۰ میلیون ریال جهت اجرای طرح هادی مصوب و تخصیص یافته است./.

از محل اعتبارات قیر رایگان:

مطابق بند ه تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبنی برتامین قیر رایگان جهت بهسازی پروژه های عمران روستایی، به استان کرمانشاه مبلغ حدودی ۱۵۷ میلیارد ریال معادل  ۱۶۳۱۴ تن قیر جهت بهبود و بهسازی معابر روستاها درسال ۱۳۹۶ درنظرگرفته شده است که تا این تاریخ ۳۹ پروژه با تناژ حدودی ۳۱۰۱تن قیر جهت اجرای آسفالت مصوب گردیده است ./.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات