برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پول شویی

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان دوره آموزش مبارزه با پول شویی با حضور مهندس سلطانی نژاد مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ،احمد زمزم مدیر کل امور مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور بخشی معاون ذیحسابی بنیاد مسکن کشور جمعی از کارشناسان حوزه مالی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار گردید

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات