بازدید مهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه ۲۷۰ واحدی شهرک امام خمینی (ره)

بازدید مهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه ۲۷۰ واحدی شهرک امام خمینی (ره)


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، آقایان حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، عظیمی مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی حوزه مسکن شهری ، صالحی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ، آشتیان معاون پشتیبانی ، مرتضوی  جانشین معاونت مسکن شهری ، رضا فرح مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی و هیئت همراه و خانم دهقانی مدیر کل مسکن شهری و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) از پروژه ۲۷۰ واحدی شهرک امام خمینی بازدید کردند.
در این بازدید آقای صالحی گزارش کاملی از روند اجرایی پروژه ارائه نمود.
در ادامه جلسه ا در سالن جلسات به منظور بحث و تبادل نظر جهت تسریع در ادامه عملیات اجرایی تشکیل گردید.
در این جلسه مهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد عوامل اجرایی ، نکاتی راجهت ادامه کار یاد آور شدند.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات