بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان از اجرای دیوار سنگی روستای بیرق

بازدید مدیرکل بنیاد مسکن استان از اجرای دیوار سنگی روستای بیرق

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،آقای مهندس حافظ باباپور به اتفاق مهندس یگانی معاون عمران روستایی ومهندس اکرمی وش مدیر بنیاد مسکن ازعملیات اجرایی دیوار سنگی روستای بیرق وازطرح هادی وواحدهای مقاوم سازی روستای باغ معروف ازتوابع بنیاد مسکن شهرستان تبریز بازدید به عمل آمده ودستورات لازم جهت تسریع درروند عملیات اجرایی پروژه ها به عوامل اجرایی صادرنمودند.
آقای مهندس باباپور وهیئت همراه ابتدا به روستای باغ معروف عزیمت نمودند وازسایت پروژه بهارستان(ارک)وازاجرای جدول گذاری وواحدهای نوسازی شده آن مجتمع بازدید نموده وازروند اجرای طرحهای عمرانی رضایت داشتند.
سپس مدیرکل بنیاد مسکن استان به اتفاق معاون عمران روستایی ومدیربنیاد مسکن شهرستان به روستای بیرق عزیمت نموده وازاجرای دیوارسنگی آن روستا بازدید نموده وامیدواری نمودند که با جذب اعتبار کامل این پروژه سعی خواهیم کرد هرچه سریعترعملیات اجرایی این طرح را به اتمام برسانیم.
وی ازاعتبار تخصیص یافته به عملیات دیوار سنگی روستا اشاره واظهار کرد: طبق موافقتنامه ازمحل اعتبارات حوادث حدود ۳ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته که تاکنون ۱ میلیارد آن جذب شده است  ودر صورت جذب ۲ میلیارد تومان باقیمانده طی سالهای آتی این پروژه رابه اتمام رسانده ومورد استفاده روستاییان عزیز قرارخواهیم داد.
باباپور درپایان خاطر نشان کرد:این نهاد درتلاش است تاتوان فنی خود را درعرصه فعالیت های عمرانی بکار گیرد تا نمانیده شایسته ای برای اجرای پروژه ها درسطح روستا وشهرهای استان باشد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات