طرح های عمرانی در روستاها، با مشارکت اهالی و مسئولین تسهیل و با سرعت تهیه و اجرا می شوند:

طرح های عمرانی در روستاها، با مشارکت اهالی و مسئولین تسهیل و با سرعت تهیه و اجرا می شوند:

وی، افزود:با تهیه و اجرای چنین طرح های عمرانی و رفاهی در روستاها، روستائیان زحمتکش جهت ماندن ترغیب می شوند و به ادامه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، اقتصادی و... ترغیب می شوند، و بر نگهداری طرح های عمرانی بعد از اجرا نیزتاکید داشتند.
مهندس ناصر سلمانزاد- معاون  امور عمرانی فرماندار و سرکار خانم رقیه خاکپور-  بخشدار مرکزی شهرستان میاندوآب از حضور مستمر و پی گیری امورات، این همه دلسوزی، تلاشهای صادقانه، توسط مدیریت و کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان،  در راستای آبادانی روستاها، قدردانی بعمل آوردند و بر ادامه تهیه و اجرای چنین طرح های، در سایر مناطق را نیز خواستار شدند.
لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات