فرم  اشتراک نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران

فرم اشتراک نشریه سد و نیروگاه برق آبی ایران

علاقمندان به دریافت نشریه می توانند هزینه اشتراک نشریه را به حساب شماره ۱-۱۵۹۴۲۰۰۰-۴۰-۸۳۸ بانک سامان شعبه الهیه کد ۸۳۸ واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به همراه تصویر فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی الکترونیک barghabi.۹۶@gmail.com ویا اصل فیش و فرم اشتراک را به آدرس تهران، بزرگراه شهید مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار پلاک ۳، صندوق پستی ۵۸۹۴/۱۹۳۹۵ و کد پستی ۱۳۵۸۱/۱۹۶۴۹ دفتر انجمن برق آبی ایران ارسال نمایند. مدت اشتراک هزینه (ریال) ۶ ماهه ۶۰۰،۰۰۰ یک‌ساله ۱،۰۰۰،۰۰۰

لینک اصل خبر در سایت انجمن برقابی ایران

    منبع خبر

    انجمن برقابی ایران

    انجمن برقابی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات