برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح و آیین اهدای جوایز

برگزاری چهارمین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح و آیین اهدای جوایز

لینک اصل خبر در سایت انجمن ژئوتکنیک ایران

    منبع خبر

    انجمن ژئوتکنیک ایران

    انجمن ژئوتکنیک ایران یک انجمن می باشد

      نظرات