نفرات برگزیده مسابقه طراحی

نفرات برگزیده مسابقه طراحی

انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

با قدردانی از تمامی شرکت کنندگان در مسابقه طراحی نشانه این انجمن به اطلاع می رساند:

هیات داوران مرکب از اعضای هیئت مدیره و متخصصین در زمینه چاپ و گرافیک، پس از بررسی آثار در مرحله اول، از بین حدود ۱۰۰ طرح ارسالی، ۱۰ طرح را به عنوان آثار برگزیده برای راه یابی به مرحله دوم انتخاب نمودند. سپس در گزینش نهایی، از بین این ۱۰ اثر، دو طرح برای دریافت جایزه و تقدیر برگزیده شدند که به شرح ذیل اسامی آنها امده است:

نفر دوم: غفور صمدپور

نیم سکه بهار آزادی و لوح تقدیر

نفر سوم: محسن حاجی زاده

ربع سکه بهار آزادی و لوح تقدیر

نفرات برگزیده تا نفر دهم ( به ترتیب حروف الفبا):

الهام سادات ابطحی، سینا پویا، شهاب توکلیان پور، هاجر غنی، آرمین قیطرانی، مهدی کبودی، مرتضی نقیب زاده

لوح تقدیر


هیات مدیره انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

لینک اصل خبر در سایت انجمن معماری و شهرسازی ایران

    منبع خبر

    انجمن معماری و شهرسازی ایران

    انجمن معماری و شهرسازی ایران یک انجمن می باشد

      نظرات