بزرگ ترین زمین لرزه پس از زمین لرزه  بوئین زهرا

بزرگ ترین زمین لرزه پس از زمین لرزه بوئین زهرا

زمین لرزه ۲۲ ژوئن سال ۲۰۰۲ میلادی بزرگ ترین زمین لرزه پس از زمین لرزه سال ۱۹۶۲ بوئین زهرا در استان قزوین است. تابع زمانی چشمه نشان می دهد که شکستگی به هنگام وقوع زمین لرزه شروع شده و با یک پس لرزه کوچکی همراه بوده است. بدین ترتیب انرژی لرزه ای عمدتا در ده ثانیه اول آزاد گردیده است. با در نظر گرفتن مشاهدات صحرایی و توزیع پس لرزه ها، برای چشمه مسبب زمین لرزه طولی حدود ۲۰ الی ۳۰ کیلومتر و راستایی شمال غرب – جنوب شرق با شیب در امتداد جنوب – غرب می توان تخمین زد. این واقعیت با نتیجه به دست آمده از تحلیل شکل موج های ثبت شده همخوانی خوبی دارد. سازوکار کلی زمین لرزه دارای امتداد و شیب و بردار لغزش به ترتیب ۲۵۷ و ۵۳ و ۷۱ درجه است. ممان لرزه ای کلی ۱۰۲۵×۵.۳۷ دین سانتی متر و بزرگی از روی ممان لرزه ای برابر ۶.۴ است. متوسط افت تنش حدود ۴۰ بار تخمین زده می شود. جابجایی استاتیکی حدود ۳۵ سانتی متر محاسبه شده است. زمین لرزه چنگوره – آوج از جهاتی قابل مقایسه با زمین لرزه سال ۱۹۶۲ بوئین زهرا است. هر دو زمین لرزه دارای سازوکار مشابه بوده و در سامانه گسل های مشابهی به وقوع پیوسته اند. زمین لرزه چنگوره – آوج از نادرترین زمین لرزه ها با بزرگی بیش از ۶ درجه است که در اطراف شهرهای پرجمعیت به وقوع پیوسته است. از این رو، خصوصیات حرکت زمین به هنگام زمین لرزه اصلی باید در طراحی سازه های مقاوم در منطقه، مورد توجه قرار گیرد.

محمد رضا قیطانچی

لینک اصل خبر در سایت انجمن مهندسی زلزله ایران

    منبع خبر

    انجمن مهندسی زلزله ایران

    انجمن مهندسی زلزله ایران یک انجمن می باشد

      نظرات