شیبانی اصل، رئیس دستگاه نظارت انتخابات کشور شد

براساس مکاتبه معاون وزیر راه و شهرسازی با سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور، دکتر منوچهر شیبانی اصل، مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، بعنوان رئیس دستگاه نظارت هشتمین دوره انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور معرفی شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان یک انجمن در شهر اهواز می باشد

   نظرات