جلسه فوق العاده هیات مدیره سازمان استان با حضور نماینده شرکت صفا رایانه ...

جلسه فوق العاده هیات مدیره سازمان استان با حضور نماینده شرکت صفا رایانه ...

جلسه فوق العاده هیات مدیره سازمان استان با حضور نماینده شرکت صفا رایانه ...


جلسه فوق العاده هیات مدیره سازمان استان با حضور نماینده شرکت صفا رایانه در خصوص بررسی نواقص سامانه جامع مهندسین ناظر شهرستان خرم آباد روز یکشنبه مورخ ۹۷/۲/۲در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره، مدیریت حراست اداره کل راه و شهرسازی استان، بازرس سازمان، دبیر کارگروه نظارت بر سامانه و کارکنان واحد خدمات مهندسی و نماینده شرکت صفا رایانه برگزار شد. پس از بیان نواقص و ایرادات سامانه جامع مهندسین توسط رئیس سازمان و اعضای هیات مدیره و صحبت های نماینده شرکت، مقرر شد حداکثر تا ظرف هفته آینده کارشناسان شرکت صفا رایانه به همراه مسئول شرکت در سازمان استان مستقر و نسبت به بررسی و رفع نواقص سامانه اقدام و پس از آن هیات مدیره در خصوص ادامه همکاری یا عدم آن با شرکت یادشده تصمیم گیری کند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یک انجمن در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات