معرفی اعضای هیات اجرایی و نظارت انتخابات هیات مدیره سازمان

اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی استان قم به شرح ذیل می باشد.


قابل توجه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن، هشتمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در سال جاری برگزار خواهد شد و لذا ترتیبات مربوط در زمان قانونی آغاز شده است.


از آنجا که در این راستا آگاهی اعضای محترم سازمان از روند برگزاری انتخابات بر اساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند:


۱. در اجرائی ماده ۶۲ آئین نامه، هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند:
آقایان/خانم ها محمد رضا معرفت(رئیس)سید ضیاءالدین ضیائی(نائب رئیس)سیده شبنم فاطمی، حسین رادمهر،مجتبی
دلاوری پاریزی


۲. به موجب ماده ۶۲ آئین نامه((وزارت راه و شهرسازی)) دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و آقایان/ خانم ها حسن صبوری(رئیس)داود طلوعی، اسمعیل اسدی و محسن صابری مقدم به عنوان اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.


۳. اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره،تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات و سایر مسائل مربوطه متعاقبا از طریق اطلاعیه های ((هیات اجرایی انتخابات)) اعلام خواهد شد.


در خاتمه امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخلاق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به انجام می رسانند.


اداره کل راه و شهرسازی استان قم

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات