ابلاغیه اداره راه در خصوص بازدید نظارت عالیه ماده ۳۵ مبنی بر عدم حضور مجریان ذیصلاح در ساختمانها

ابلاغیه اداره راه در خصوص بازدید نظارت عالیه ماده ۳۵ مبنی بر عدم حضور مجریان ذیصلاح در ساختمانها

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان یک انجمن در شهر زنجان می باشد

    نظرات