مهندس شاملو :امسال دربیش از ۴۵۰۰روستای کشور طرح هادی اجرا میگردد

مهندس شاملو :امسال دربیش از ۴۵۰۰روستای کشور طرح هادی اجرا میگردد

مهندس محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی کشور در جریان افتتاح پروژه قره باغلار ازتوابع مشکین شهرگفت: امسال دربیش از۴۵۰۰روستای کشور طرح هادی اجرا میگردد و تلاش میشود این میزان با تامین اعتبار وترغیب مسئولین به رقم بالاتری افزایش یابد. وی ازاجرای بیش از۳۰۰روستای هدف گردشگری وطرح بهسازی بافت با ارزش روستایی خبرداد وگفت : تعداد۵۰ هزار پروژه طرح هادی اجرا میشود وتلاش می گردد دراستانها وشهرستان هایی که دارای استعدادهای هدف گردشگری وبافت با ارزش روستایی است این جریان سرعت بیشتری یابد. مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان نیز ازتخصیص ۴۷ درصدی اعتبارات ملی واستانی درسال گذشته به استان خبرداد وگفت : نزدیک به ۱۳۰میلیارد ریال از اعتبارات پروژه ها تخصیص وهزینه گردید که شامل اقداماتی مثل سنگ فرش ، جدولگذاری ، پل ، دیوار حائل ، زیرسازی وآسفالت میباشد . مهندس سبحالنی درخصوص پروژه اجرای طرح هادی روستای قره باغلار اظهارداشت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۰۰ میلیون ریال عملیات اجرای سنگ فرش به میزان ۱۹۵۰ متر مربع وکانال سنگی به طول ۳۵ متربا اجرای دومورد ابنیه فنی (پل) آماده بهره برداری گردیده است . وی درخصوص اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی دراین روستا ازارائه تسهیلات بانکی به ۲۱خانوارخبردادوگفت : به میزانی که مردم استقبال ورغبت برای اجرای مقاوم سازی واحدهای خود نشان دهند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز آماده ارائه خدمات بیشتری خواهدبود.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات