اولین جلسه برنامه های اجرایی حوزه اقتصادی درسال ۹۷

اولین جلسه برنامه های اجرایی حوزه اقتصادی درسال ۹۷

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان زنجان اولین جلسه برنامه های اجرایی حوزه اقتصادی درسال ۹۷ به ریاست کلیم اله وثوقی مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان مبنی برمحورهای اولویت دار وبرنامه های اجرایی حوزه اقتصادی درسال ۹۷ و مشخص نمودن آماردقیق پروژه ها برگزار شد.

دراین جلسه پروژه های مرتبط  وبرنامه های ارائه ومقررگردید طی مکاتبه ای با معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری زنجان لیست پروژه های تایید  واقدامات بعدی انجام گیرد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

    اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات