سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان در اداره کل راه وشهرسازی استان قم

سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان در اداره کل راه وشهرسازی استان قم

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم، مهدی رحیمی راد اظهار داشت:در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، صیانت از حقوق شهروندی، اصل پاسخگویی، مسئولیت اجتماعی و اجرای منشور سازمانی، میزان رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان اداره کل سنجش و بررسی می شود.
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان قم توضیح داد: نظرسنجی کارکنان اداره کل در ابتدای هرسال و از تمامی کارکنان انجام خواهد گرفت و بعد از تهیه و احصای نتایج، گزارش آن در شورای مدیران طرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که سنجش افکار و نظرات دیگران از با اهمیت ترین و کم هزینه ترین روش ها برای دریافت بازخورد نگرش به سازمان است، افزود: گزارش و نقطه نظرات تحلیلی در حل بسیاری از مشکلات جاری اداره کل تاثیر گذار خواهد بود.
رحیمی راد ضمن اشاره به تاثیر نظرسنجی و سنجش نظرات دیگران در افزایش اعتماد اجتماعی و سازمانی، تاکید کرد: همه ارباب رجوعانی که در خصوص مشکلات و مسائل سازمان نظرات خود را ابراز می دارند انتظار دارند که پیشنهاد، نظر و نقدشان اجرایی و مورد توجه قرار گیرد.
وی به رویکرد آسیب شناسانه این سنجش نیز اشاره کرد و گفت: در صورتی که در خصوص مشکلات بازر و مسئله آفرین اداره کل به راهکارهای مشتریان و ارباب رجوعان توجهی ویژه ای نشود ضمن از بین رفتن اعتماد، با کاهش شدید سرمایه اجتماعی مواجه خواهیم شد.
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی استان قم با بیان این که مشتریان و ارباب رجوعان به کارکنان و مستخدمین دولت در دستگاه ها مراجعه می کنند، ابراز داشت: میزان رضایت سازمانی ارباب رجوعان ارتباط مستقیمی با موضوع رضایت کارمندان دارد که این امر معمولا مغفول و نادیده گرفته می شود.این در حالی است که یکی از متغیرهای میزان رضایتمندی ارباب رجوعان، سطح و میزان رضایت کارکنان دستگاه ها خواهد بود.
وی گفت: تجربه چندین مرتبه سنجش نظرات کارکنان این اداره کل نشان داده است که بخشی از دغدغه و مشکلات کارکنان اداره کل مربوط به مباحث مالی و درآمدی است و بیشتر موضوعات مربوط به نقش و جایگاه سازمانی اداره کل، کارآمدی و تاثیرگذاری مدیران دستگاه، احترام متقابل کارکنان با یکدیگر، در نظر داشتن برنامه های تفریحی، فرهنگی، زیارتی در کنار برنامه روتین و روزمره کاری بوده است.
رحیمی راد به موضوع فرسودگی شغلی و روزمرگی اشاره کرد و اظهار داشت: فرسودگی ویکنواختی از آفت های شغلی در هر سازمان است که تبعاتی همچون کاهش مشارکت اجتماعی و افزایش دلزدگی کارکنان را در پی دارد.
وی توضیح داد: در این اداره کل سعی شده است در قالب برنامه های فرهنگی، اجتماعی و مسابقات ورزشی، اردوهای سیاحتی و...شادابی و طراوت،ارتباط و تعامل اجتماعی و پیوند بین کارکنان حفظ و تقویت شود.
رحیمی راد در خصوص اجرایی شدن و کاربست نتایج نظرسنجی های قبلی توضیح داد: در بخش نظر سنجی از کارکنان و در حوزه اختیارات اداره کل، پیشنهادها استماع و بخش عمده از آن اجرایی شد و کاستی ها و مشکلات معیشتی، رفاهی و فرهنگی آن ها در جلسات متعدد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: در خصوص نتایج نظرسنجی های قبلی در بخش ارباب رجوعان نیز به اصلاح فرآیندهای اداری، مسئله جانشینی و همتاسازی کارکنان، برخورد با کارکنان خاطی و جابجایی آن ها، تهیه زیرساخت های اداری و ...توجه ویژه ای شد و در بسیاری از موارد مسائل مذکور عملیاتی گردید.
رحیمی راد ضمن اشاره به اهمیت نظرات و انتقادات مراجعین در اصلاح امور اداره کل، توضیح داد: نقطه نظرات و پیشنهاد های مراجعین معمولا بدیع، جالب و در خور توجه است و انتقادهای آن ها عمدتا سازنده و در راستای اصلاح و بهبود امور است.
وی افزود: مراجعین این اداره به مثابه نقش مشاور هستند به این معنا که همه مراجعین ، بالقوه، مشاوران مدیرکل و سایر مدیران هستند و در واقع می توانند در پیشبرد اهداف سازمانی مددکار بوده و موجب تعالی آن گردند.
رئیس اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطر نشان ساخت: شعار اساسی مبتنی بر این آموزه است که کلیه کارکنان این اداره کل، ارباب رجوعان سایر سازمان ها هستند و برهمین مبنا در مقابل مراجعین مسئولیت حقیقی و حقوقی خواهند داشت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قم

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان قم

    اداره کل راه و شهرسازی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات