برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در سال جاری

برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی در سال جاری


به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی مجید شارقی با اعلام این خبر گفت:از آنجا که آگاهی اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان از روند برگزاری انتخابات براساس موازین قانونی آن در جهت ایجاد اطمینان بیشتر و آمادگی لازم برای شرکت گسترده در انتخابات مفید خواهد بود ، لذا موارد مربوط را به شرح زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم سازمان استان می رساند :
با اجرای ماده ۶۲ آئین نامه ، هیات اجرائی انتخابات هیات مدیره سازمان استان بشرح زیر انتخاب شده اند:آقایان: بهمن زارع ( رئیس) احمدرضا عزیزسلطانی( نائب رئیس) محمدعلی مهندسی،خانم هماشفیعی، سعید صالحی، حمید پورمند، حسن صفری ( عضو).
وی اضافه کرد: به موجب ماده ۶۲ آئین نامه،» وزارت راه و شهرسازی « دستگاه نظارت می باشد و دستگاه نظارت استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است و آقایان : مهندس مجید شارقی(رئیس) ، مجید موزونی، سید سعید محمدی، محمود آباقری و خانم سیما درخشان به عنوان اعضای دستگاه نظارت استان تعیین و معرفی شده اند.
شارقی در ادامه افزود:اعلام شرایط عضویت در هیات مدیره ، تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی، تعیین زمان برگزاری انتخابات وسایر مسائل مربوطه متعاقباً از طریق اطلاعیه های » هیات اجرایی انتخابات «اعلام خواهد شد.
مدیرکل راه وشهر سازی ورئیس دستگاه نظارت انتخابات اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درپایان گفت: امید است که کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با شرکت فعال و گسترده و با رعایت کامل اخلاق حرفه ای در انتخابات، وظیفه سازمانی و رسالت حرفه ای خود را به انجام رسانند. لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى

    اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات