اعلام مکتوب کلیه نواقص در بازدیدها توسط ناظرین برق و آبفا

اعلام مکتوب کلیه نواقص در بازدیدها توسط ناظرین برق و آبفا

.

قابل توجه کلیه مهندسان ناظر برق اماکن  آبفا ،

مقتضی است پس از مراجعه و بازدید از ملک تحت نظارت، کلیه نواقص و ایرادات موجود را بصورت مکتوب به مالکین و یا نماینده قانونی ایشان تحویل نموده و رسید آنرا دریافت نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

    نظرات