ارزیابی وضعیت موجود و مکان‌یابی محل های جدید پارکینگ عمومی در شهر همدان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی

ارزیابی وضعیت موجود و مکان‌یابی محل های جدید پارکینگ عمومی در شهر همدان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی راه و ترابری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

با گذشت زمان و گسترش شهرها و افزایش تعداد اتومبیل در شهرها، مشکلاتی از قبیل آلودگی زیست‌محیطی، ترافیک، شلوغی، کاهش روابط اجتماعی و... ظاهر گشت که نیاز به برنامه ریزی و مدیریت مناسب در این مقطع زمان به‌شدت احساس می شود. انسان هنگام سفر از یک نقطه شروع به حرکت می‌کند و در یک نقطه نیاز به توقف دارد؛ به عبارت دیگر هر سفر از یک نقطه آغاز و به یک نقطه ختم خواهد شد؛ بنابراین باید تسهیلاتی را جهت توقف اتومبیل ها در مقصد فراهم نمود. همچنین جهت کاهش مشکلات ترافیکی در شهرها باید زیرساخت‌های ترافیکی مورد بررسی قرار گرفته و بهبود بخشیده شود. تحقیق حاضر به مطالعات زیرساخت‌های ترافیکی در شهر همدان و به‌طور خاص به مطالعات مربوط به پارکینگ پرداخته است. در این تحقیق ابتدا نقاط اصلی و ترافیکی شهر مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن، نقاطی در محدودی مرکزی شهر همدان که بیشتر مراکز تجاری در آن واقع است به عنوان نقطه مورد مطالعه انتخاب گردید. جهت کاهش مشکلات کمبود پارکینگ با شناسایی محدوده های مناسب در هر ناحیه جهت احداث پارکینگ از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. با استفاده از GIS در منطقه مرکزی شهر ۵ نقطه با در نظر گرفتن عواملی همچون مراکز تجاری، اداری، درمانی، پارکینگ های حاشیه ای و پارکینگ های طبقاتی موجود، بدست آمد. در نهایت جهت اولویت بندی نواحی بدست آمده در مرحله قبل جهت احداث پارکینگ، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است.
واژگان کلیدی: زیر ساخت ترافیکی، پارکینگ، مکان یابی، شهر همدان، روش سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی

***

ارائه دهنده: آقای مهندس حسن سلیمانی همدانی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
استاد راهنما: آقای دکتر یوسف رضایی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد ممتحن: آقای دکتر سعید سعیدی جم، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مکانیک خاک و پی
استاد ممتحن: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات