مصاحبه صدا و سیمای مرکز استان با معاونت شهرسازی و معماری اداره کل در خصوص صورتجلسات کمیسیون های ماده ۵ استان و حق دسترسی...

مصاحبه صدا و سیمای مرکز استان با معاونت شهرسازی و معماری اداره کل در خصوص صورتجلسات کمیسیون های ماده ۵ استان و حق دسترسی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات