احکام کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز صادر شد.

احکام کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز صادر شد.

مدیر توسعه منابع از صدور احکام کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز خبر داد.

سید احمد احمدی در این خصوص گفت با عنایت به دستورالعمل ابلاغی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  در خصوص صدور احام کارگزینی کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۳۹۷ دستگاه های اجرایی اعم از ملی و استانی، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز نیز در سریعترین زمان نسبت به محاسبه مالی و صدور احکام کارگزینی کارکنان اقدام نمود.

وی بیان داشت میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ کارکنان با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران و در راستای همسان سازی حقوق به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است و بیشترین افزایش به کارکنانی تعلق گرفت که در سال ۱۳۹۶ کمترین دریافتی را داشتند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات