جلسه پیگیری موضوعات مسکن مهر اسفراین شنبه ۱۶ تیرماه ۹۷

جلسه پیگیری موضوعات مسکن مهر اسفراین شنبه ۱۶ تیرماه ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات