بازدیدمدیرکل راه وشهرسازی گیلان از مناطق هدف باز آفرینی شهر رشت

بازدیدمدیرکل راه وشهرسازی گیلان از مناطق هدف باز آفرینی شهر رشت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان

    اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات