کامران : تمرکز زدایی در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی مد نظر است.

کامران : تمرکز زدایی در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی مد نظر است.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی خواستار تمرکززدایی در برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره این سازمان شد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان، مهندس حسین کامران در جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: با توجه به جمعیت کثیر جامعه مهندسین ساختمان بهتر این انتخابات در ۴ یا ۶ حوزه انتخاباتی سطح شهر مشهد برگزار شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همچنین تاکید کرد: انتخابات هیئت مدیره سازمان به صورت نیمه مکانیزه در مشهد و شهرستانها انجام شود.

در این جلسه مهندس سعید حسین پور رئیس هیئت اجرایی انتخابات گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره سازمان را بیان داشت و افزود: طی یک هفته گذشته ۲۰ نفر از مهندسان پایه یک رشته های ساختمانی داوطلب انتخابات شدند.

وی تصریح کرد: برگزاری انتخابات هیئت مدیره سازمان یک رویداد بزرگ انتخاباتی در جامعه فنی و مهندسی ساختمان می باشد.

شایان ذکر است: هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان همزمان در سراسر کشور قبل از نیمه مهرماه جاری در مشهد و چند شهرستان استان برگزار می شود.

گفتنی است: سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی هم اکنون حدود۳۷ هزار نفر عضو در ۷ رشته ساختمانی دارد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات